بهترین هدیه به همسر
آرامش داشتن در کنار تو 
آیه قرآن حدیث موضوعی
لینک دوستان
ناشزه

ناشز و ناشزه به چه کسی گفته می شود ؟ درصورت تحقق نشوز ، وظیفه طرف مقابل در این زمینه چیست ؟

ناشزو ناشزه به مرد یا زنی گفته می شود که حقوق واجب و وظایف شرعی را نسبت به همسرش رعایت نکند.

هر گاه نشوز و نافرمانی ، از سوی زن باشد ، مرد می تواند زمینه آن را از بین ببرد . به این ترتیب که نخست او را نصیحت کند و اگر تاثیر نگذاشت ، می تواند از همخوابی با او بپرهیزد ؛ یعنی در بستز خواب به او پشت کند و یا نزد او نخوابد . اگر این روش نیز در او اثر نداشت ، چنانچه امید دارد با تنبیه او را از نافرمانی باز دارد . البته این کار به قصد اصلاح ( نه از روی خشم و انتقام ) و به اندازه ای باشد که باعث توجه و تنبه او گردد.

هرگاه نشوز و نافرمانی از سوی مرد باشد ، زن نخست او را نصیحت می کند و اگرتاثیر نگذاشت ، میتواند شکایت خود را نزد حاکم ببرد تا او را به انجام وظایفش وادار کند . البته حق ندارد با او قهر کند و یا او را کتک بزند.


استمنا

استمنا چیست؟

استمنا آن است که انسان با خود یا دیگری کاری کند که از او منی بیرون آید این کار حرام است و عقوبت اخروی دارد


مهر المثل

مهر المثل چیست؟

مهری که در هنگام عقد ازدواج برای زن معلوم نشده و پس از زفاف ( نزدیکی ) ، مهریه زنان هم شأن او - از نظر حسب ، نسب ، سن ، عقل و ثروت - تعیین می شود .


موضوعات مرتبط: احکام زناشویی
[ ۹۲/۰۶/۲۸ ] [ 6:38 ] [ من و همسرم ]
- غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می شود . ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست. ( پس یعنی اگر فردی جنب بود و آیه ای از آیات سوره های سجده دار تلاوت شد نمی تواند بخواند ولی اگر آیه ی سجده دار را شنید می تواند سجده ی آن را به جا آورد )

- لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم و اگر فقط به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل کند کافی است .

- اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده غسل او صحیح است .

- غسل را چه واجب باشد و چه مستحب به دو قسم  می شود انجام داد:

1- ترتیبی

2- ارتماسی

- آیا بر زنان پس از انجام معاینات داخلی با وسائل طبی غسل واجب می گردد ؟

تا زمانی که منی خارج نشود غسل واجب نیست .

- در مورد احتلام زنان ، در چه صورتی غسل جنابت بر آنان واجب می شود ؟ و آیا رطوبتی که هنگام ملاعبه و شوخی با همسر از آن خارج می شود حکم منی را دارد و آیا بدون سست شدن بدن و رسیدن به اوج لذت ، غسل بر آنان واجب می شود ؟ به طور کلی در زنان بدون نزدیکی جنابت چگونه تحقق می یابد ؟

اگر زن به اوج لذت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب می شود ولی اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد غسل واجب نیست .

- اگر زن بعد از نزدیکی با همسرش درحالی که منی دررحم او باقی مانده غسل کند و بعد از غسل منی از رحم خارج شود آیا غسل او صحیح است ؟ آیا منی خارج شده بعد از غسل پاک است یا نجس و موجب جنابت مجدد می شود یا نه ؟

غسل او صحیح است و رطوبتی که بعد از غسل از او خارج می شود اگر منی باشد نجس است ولی اگر منی مرد باشد باعث جنابت مجدد نمی شود .

- آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است به طوری که تکلیف از زن جنب ساقط شود ؟

صحت غسل در فرض مذکور محل اشکال است

- اگر زن در حال حیض ، جنب و یا در حال جنابت حائض شود آیا بعد از پاک شدن از حیض هر دو غسل بر او واجب است ؟

درهر دو صورت علاوه بر غسل حیض ، غسل جنابت هم واجب است ولی جایز است که به غسل جنابت اکتفا کند لیکن احوط این است که نیت هر دو غسل را بنماید .

- آیا غسل جنابت کفایت از وضو می کند؟

بله ، کفایت می کند

- جماع کردن در روزهایی که حیض زن قطعی نیست ولی شرعا باید برای خود حیض قرار دهد حرام است . پس زنی که بیشتر از ده روز خون میبیند و باید طبق روزهای عادت خویشان خود ده روز را حیض قرار دهد شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید

- اگر شماره ی روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن با زن خود در فرج جماع کند بنا بر احتیاط واجب باید هیجده نخود طلا کفاره به فقیر بدهد و اگر در قسمت دوم جماع کند ، نُه نخود و اگر در قسمت سوم جماع کند باید چهار و نیم نخود طلا بدهد . مثلا زنی که شش روز خون حیض می بیند اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم جماع کند باید هیجده نخود طلا بدهد و در شب و یا روز سوم و چهارم نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم باید چهار و نیم نخود بدهد .

- اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده باید فورا از او جدا شود ( جماع را ادامه ندهد ) و اگر جدا نشود بنا بر احتیاط واجب باید کفاره بدهد .

- بعد از آنکه  زن از خون حیض پاک شد ، اگر چه غسل نکرده باشد ، شوهرش می تواند با او جماع کند ولی احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل ، از جماع با او خودداری نماید اما کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد ومس خط قرآن تا غسل نکند حلال نمی شود .

- جماع روزه را باطل میکند اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید .


موضوعات مرتبط: احکام زناشویی، احکام آمیزش
[ ۹۲/۰۵/۰۷ ] [ 10:44 ] [ من و همسرم ]
ملاعبه هنگام روزه

آیا ملاعبه با همسر _ به جز نزدیکی _ درحال روزه جایز است ؟

همه مراجع : اگر بدون قصد بیرون آمدن منی با همسرش ملاعبه کند _ چنانچه اطمینان دارد منی از او خارج نمی شود _ اشکال ندارد و روزه ی هر دو صحیح است ؛ هر چند اتفاقا از او منی بیرون آید


آمیزش در حال روزه

اگر زن و شوهر در ماه رمضان روزه دار باشند ، نزدیکی آنها چه حکمی دارد؟

همه مراجع : اگر از روی عمد و اختیار باشد ، حرام است و روزه ی آنان باطل می شود و باید هر کدام یک کفاره بدهند .


آمیزش و سلامتی زن

در جایی که روابط زناشویی ( و افراط در آن ) برای سلامتی زن ضرر داشته باشد ، آیا زن می تواند تمکین نکند ؟

همه مراجع : اگر برای سلامتی زن ضرر داشته باشد ، می تواند تمکین نکند .

تبصره : هرگاه زن برای عدم تمکین و نزدیکی ، عذر شرعی (مانند حیض ، خطر سلامتی بدن و ... ) داشته باشد ، میتواند از نزدیکی ممانعت کند .


نزدیکی در دوران آبستنی

آیا در دوران آبستنی و بارداری ، نزدیکی با زن جایز است ؟

همه مراجع : آری ؛ مگر آنکه برای زن یا بچه ، ضرر و خطر داشته باشد.


استمنا و آزمایشگاه

برای تشخیص اینکه مرد قادر بر بچه دار شدن هست آیا می تواند استمنا کند تا آزمایش های پزشکی بر روی منی او انجام شود ؟

همه مراجع : خیر ، این کار جایز نیست ؛ مگر آنکه ضرورتی ایجاب کند .

تبصره : چنانچه در موردی ، بنا به ضرورت مرد استمنا کند ، در صورتی که همسر دارد ، واجب است این عمل به وسیله او انجام گیرد ( نه با اعضا و جوارح خود)


استمنای بانوان

آیا استمنا برای بانوان هم هست؟

همه مراجع : آری ، استمنا برای بانوان نیز حرام است . مگر آنکه به وسیله اعضای بدن شوهر باشد


استمنای شوهر

آیا در صورتی که همسر انسان در دسترس نباشد ، شخص می تواند از طریق دیگر ( استمنا) به ارضای خود بپردازد؟

همه مراجع : خیر ، این کار حرام است


استمنا با همسر

شخصی به قصد اینکه از همسرش منی خارج شود ، او را با دست تحریک می کند ، ایا این کار از نظر شرعی جایز است ؟

همه مراجع : آری استمنا به وسیله بدن همسر جایز است


اشباع همسر

آیا مرد می توند همسرش را با شیء خارجی و وسایل مصنوعی از لحاظ جنسی اشباع کند ؟

همه مراجع : خیر ، استفاده از این روش جایز نیست . ولی می تواند با هر نقطه از بدن خود او را ارضا کند .


موضوعات مرتبط: احکام زناشویی، احکام روابط زن و شوهر، احکام آمیزش
[ ۹۲/۰۵/۰۲ ] [ 8:45 ] [ من و همسرم ]
آنچه بر جنب حرام است

1- رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا اسم خدا و اسامی مبارکه ی پیامبران و امامان که به احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد

2- رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود

3- توقف در مساجد دیگر ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند

4- گذاشتن چیزی در مسجد

5- خواندن سوره ای که سجده ی واجب دارد و اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است

آن چه بر جنب مکروه است

1و 2 - خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست

3- خواندن بیش از هفت آیه از سوره هایی که سجده ی واجب ندارند

4- رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط های قرآن

5- همراه داشتن قرآن

6- خوابیدن ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه ی نداشتن آب بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست

7- خضاب کردن به حنا و مانند آن

8- مالیدن روغن به بدن

9- جماع کردن بعد از آن که محتلم شده یعنی در خواب از او منی بیرون آمده


موضوعات مرتبط: احکام زناشویی
[ ۹۲/۰۴/۲۷ ] [ 10:24 ] [ من و همسرم ]
نزدیکی در ایام عادت

آیا زن و شوهر ، می توانند در زمان حیض به جز نزدیکی ، سایر استمتاعات را از یکدیگر داشته باشند ؟

همه مراجع : آری ، جایز است . ولی کامیابی از ناف تا زانوی او کراهت دارد ، مگر آنکه از روی لباس باشد .

حکم مردی که با همسرش در زمان حیض نزدیکی کند ، چیست؟

آیات عظام امام ، خامنه ای و فاضل: نزدیکی، در این حال بر هر دو حرام است و بنا بر احتیاط واجب باید شوهر کفاره بدهد

آیه الله بهجت: نزدیکی در این حال بر هر دو حرام است وباید شوهر کفاره بدهد

آیات عظام تبریزی ، سیستانی و نوری : نزدیکی در این حال بر هر دو حرام است و باید شوهر استغفار کند و بنا بر احتیاط مستحب کفاره هم بدهد

آیات عظام صافی ، مکارم و وحید: نزدیکی در این حال بر هر دو حرام است و بهتر ( احتیاط مستحب ) است شوهر کفاره بدهد.

تبصره : مقدار کفاره یاد شده بدین قرار است : اگر نزدیکی در ثلث اول روزهای حیض باشد ، « یک مثقال » ( 18 نخود ) طلا و در ثلث دوم « نیم مثقال » ( 9 نخود ) طلا و در ثلث سوم ، « یک چهارم مثقال » ( 4/5 نخود) طلا است .

حکم نزدیکی از پشت در زمانی که زن حائض است ، چیست؟

آیات عظام امام ، خامنه ای ، صافی ، مکارم و نوری : کراهت شدید دارد

آیات عظام بهجت ، تبریزی و وحید : بنا بر احتیاط واجب جایز نیست

آیات عظام سیستانی و فاضل : اگر زن راضی باشد ، کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد ، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست


موضوعات مرتبط: احکام زناشویی، احکام روابط زن و شوهر، احکام آمیزش
[ ۹۲/۰۴/۲۳ ] [ 11:22 ] [ من و همسرم ]
- به دو چیز انسان جنب می شود . اول جماع . دوم بیرون آمدن منی ، چه در خواب باشد یا بیداری ، کم باشد یا زیاد ، با شهوت باشد یا بی شهوت ، با اختیار باشد یا بی اختیار

- اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر این ها ، چنان چه با شهوت و جستن بیرون آمده باشد و بعد از بیرون آمدن آن ، بدن سست شده آن رطوبت حکم منی دارد و اگر هیچ یک از این سه نشانه و یا بعضی از اینها را نداشته باشد حکم منی ندارد .ولی در زن و مریض لازم نیست بدن او سست شود

- اگر از مردی که مریض نیست آبی بیرون آید که یکی از سه نشانه ای که در مسأله ی پیش گفته شده داشته باشد و نداند نشانه های دیگری را داشته یا نه ، چنان چه پیش از بیرون آمدن آن آب ، وضو نداشته باید وضو بگیرد

- مستحب است انسان بعداز بیرون آمدن منی بول کند و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر حکم منی دارد

- اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود در زن باشد یا مرد ، در فرج باشد یا دبر ، بالغ باشند یا نابالغ ، اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند

- اگرمنی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید و یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه غسل بر اوواجب نیست .

- اگر فرد در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن غسل نکرده باید غسل کند و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده قضا کند ولی نمازهایی را که احتمال می دهد قبل از بیرون آمدن آن خوانده لازم نیست قضا نمایدموضوعات مرتبط: محرمانه با همسران، احکام زناشویی
[ ۹۲/۰۴/۱۷ ] [ 8:51 ] [ من و همسرم ]
تکرار آمیزش

آیا انسان می تواند در یک شب ، چند بار با همسرش مجامعت کند ؟

همه مراجع : آری جایز است . مگر آنکه افراط در این امر ، برای سلامتی زن ضرر داشته باشد

مرد تا چه مدت می تواند عمل زناشویی را نسبت به همسرش ترک کند؟

همه مراجع ( به جز مکارم ): حد آن چهار ماه است و بیشتر از آن نمی تواند نزدیکی با همسرش را ترک کند .

آیه الله مکارم : حد آن چهار ماه است و بیشتر از آن نمی تواند نزدیکی با همسرش راترک کند ؛ بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدت بیم آن می رود که به گناه بیفتد ، احتیاط واجب آن است که طوری رفتار کند که او به گناه نیفتد

در چه صورت ، مرد باید حداقل چهار شب یک شب در بستر زن دائمی بخوابد ؟

آیات عظام امام ، بهجت ، خامنه ای ، صافی ، مکارم و نوری : اگر مرد بیش از یک زن دارد ، واجب است حداقل هر چهار شب یک شب در بستر یکی از آنان بخوابد و اگر یک زن دارد ، رعایت آن لازم نیست ؛ ولی حق ندارد او را طوری رها کند که نه مثل زن شوهر دار باشد و نه مثل زن بی شوهر

آیات عظام تبریزی ، سیستانی ، فاضل و وحید : اگر مرد بیش از یک زن دارد ، واجب است حداقل هر چهار شب یک شب در بستر یکی از آنان بخوابد و اگر یک زن دارد ، بنا بر احتیاط [واجب] رعایت آن لازم است . 


نزدیکی از پشت

حکم نزدیکی با همسر از پشت چگونه است ؟

همه مراجع ( به جز تبریزی ، سیستانی ، وحید ) : کراهت شدید دارد

آیه الله سیستانی : اگر زن راضی باشد ، کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد ، بنابر احتیاط واجب جایز نیست

آیات عظام تبریزی و وحید : بنا بر احتیاط واجب جایز نیست

اگر مرد بخواهد با همسرش از پشت نزدیکی کند، آیا زن می تواند تمکین نکند؟

همه مراجع : آری ، زن می تواند به این نوع از استمتاع ، تمکین نکند


موضوعات مرتبط: محرمانه با همسران، احکام زناشویی، احکام روابط زن و شوهر، احکام آمیزش
[ ۹۲/۰۴/۱۰ ] [ 14:1 ] [ من و همسرم ]
سکس و جنابت

- زن و شوهری پای فیلم سکس ویدئو می نشینند و فیلم را می بینند و تحریک می شوند و عمل زناشویی انجام می دهند چه صورتی دارد ؟

خویی و تبریزی : ظاهر این است که جایز نیست

بهجت و صافی : مشاهده ی این گونه فیلم ها برای همه حرام است و الله العالم

سیستانی : مشاهده ی این گونه فیلم ها با تلذذ جنسی حرام است و همچنین به احتیاط واجب بدون تلذذ جنسی


استفاده از داروهای شهوت زا

- استفاده از وسائلی مثل قرص و اسپری یا پماد دارویی برای تقویت قوه ی شهوانی و لذت بردن بیشتر در هنگام آمیزش جنسی ، در صورتی که مشتمل بر امر حرامی مثل خوردن چیز نجس یا حرامی نباشد مانعی ندارد


رعایت حد و مرزها در روابط جنسی

- مرد نمی تواند زن دائمی خود را طوری ترک کند که نه مثل زن شوهر دار باشد نه مثل زن بی شوهر ، لکن واجب نیست هر چهار شب نزد او بماند

- شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند

- زن باید چیزهایی که در روابط جنسی موجب تنفر و عدم رغبت مرد به زن می شود را از خود دور کند

- زن باید در صورتی که شوهر بخواهد برای او آرایش کند و نظافت نماید


رقص زن برای شوهر

- فقط رقص زن برای شوهر جایز است و در غیر این مورد حرام است

بهجت : رقص مطلقا اشکال دارد

سیستانی : به جز رقص زن و شوهر مابقی اشکال داردموضوعات مرتبط: محرمانه با همسران، احکام زناشویی، احکام روابط زن و شوهر، احکام آمیزش
[ ۹۲/۰۴/۰۲ ] [ 6:5 ] [ من و همسرم ]
مستحبات آمیزش

آداب و مستحبات آمیزش را بیان کنید ؟

پاره ای از آداب و مستحبات آمیزش عبارتند از :

1- تعجیل نکنند

2- با وضو باشند

3- قبل از آمیزش ملاعبه کنند

4- در مکان پوشیده و پنهان باشند

5- در زمانی باشد که زن میل به آمیزش دارد

6- از خداوند فرزندی پاک و مبارک و سالم درخواست کنند

7- تسمیه « بسم الله الرحمن الرحیم » و استعاذه « اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» بگویند 


مکروهات آمیزش

مکروهات آمیزش چیست؟

در اوقاتی آمیزش مکروه است از جمله :

1- اول ظهر

2- مقابل قبله

3- پشت به قبله

4- در زیر آسمان

5- در حال ایستاده

6- در هنگام غروب آفتاب

7- در شب عید فطر و قربان

8- بعد از غذا و با شکم پر

9- در شبی که ماه گرفته

10- در روزی که خورشید گرفته

11- در حالی که بچه ناظر آنها باشد

12- در حال احتلام پیش از غسل یا وضو

13- بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشید

14- در حالیکه هر دو کاملا عریان باشند

( همه ی این احکام برای زمانی است که قصد فرزند دار شدن است . )


محرمات آمیزش

محرمات آمیزش چیست؟

موارد و زمان هایی که نزدیکی در آنها حرام است ، عبارتند از :

1- در حال احرام

2- زمان نفاس

3- در حال اعتکاف

4- دوران قاعدگی

5- در حال روزه ی واجب

6- زمانی که زن کمتر از 9 سال داشته باشد

7- جایی که طواف و نماز نساء در حج را به جا نیاورده باشدموضوعات مرتبط: محرمانه با همسران، احکام زناشویی، احکام روابط زن و شوهر، احکام آمیزش
[ ۹۲/۰۳/۳۰ ] [ 8:25 ] [ من و همسرم ]
ملاعبه با همسر

- آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود و به آن « مذی » می گویند پاک است و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن « وذی » گفته می شود و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن « ودی » می گویند اگر بول به آن نرسیده باشد پاک است .

- آیا جایز است زوج ، فرج زن را بمالد تا انزال منی از او شود یا زن عورت مرد را بمالد تا منی از او خارج شود ؟

اشکالی در آن نیست نه از طرف زوج و نه از طرف زوجه


حیض و جنابت

- مردی که به همسر در حال حیض نزدیکی کرده باید استغفار کند و بنا بر احتیاط مستحب ( بهجت : احتیاط واجب ) کفاره بدهد .

- اگر مرد نداند آمیزش باهمسر درزمان حیض حرام است و آمیزش انجام گیرد ، دادن کفاره واجب نیست ( بهجت : ولو جاهل ، مقصر بوده و گناه کرده است )

- اگر شوهری زنش را درمدت حیض مجبور به تمکین کرد بنا بر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.


نزدیکی از پشت

- حکم وطی دبر ( نزدیکی از پشت با زن ) زوجه در ایام عادت وغیر او چیست و آیا زن می تواند امتناع بورزد؟ در دو فرض جواز امتناع و عدم آن ، آیا زن مستحق نفقه است ؟

خویی : احتیاط واجب ترک آن است مطلقا و می تواند امتناع بورزد و در این صورت مستحق نفقه است .

بهجت: بنابر احتیاط واجب وطی در دبر زن جایز نیست و احتیاطاً کفاره هم دارد

- آیا زن و شوهر می توانند تمام بدن خود را ( داخل یا ظااهر ) به هر برسانند ؟

بهجت : مانعی ندارد

تبریزی : با رضایت طرفین مانعی ندارد ولی وطی در دبر ، بنا بر احتیاط واجب جایز نیستموضوعات مرتبط: احکام زناشویی
[ ۹۲/۰۳/۲۱ ] [ 8:8 ] [ من و همسرم ]
اینکه شما می بینید در اسلام محرم و نامحرم و جدایی زن و مرد و اینها مطرح است ، اینها مسائل ارتجاعی نیست . اینها جزو دقیق ترین مسائل انسانی و بشری است . یکی از مهم ترین آن ، این است که بنیان خانواده مستحکم می ماند . چون زن و شوهر به هم احساس وفاداری می کنند ، درموضع حسادت قرار نمی گیرند ، این خیلی مسأله مهمی است . ( مقام معظم رهبری 79/10/15 )

- به واسطه ی عقد ازدواج ، زن و مرد به هم حلال می شوند وآن بر دو قسم است دائم و غیر دائم ... .

- در زناشویی ، چه دائم و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه ی عقد را یا خود زن و مرد می خوانند و یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آنان بخواند

- یکی از عیوبی که اگر در زن باشد و مرد بعد از عقد بفهمد عقد را می تواند به هم بزند آن است که در فرج زن گوشت یا استخوانی باشد که مانع نزدیکی مرد شود .

- اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش آلت مردی ندارد یا عنین (وقتی آلت مرد قدرت دخول ندارد و آمیزش جنسی صورت نمی گیرد ) است و نمی تواند وطی و نزدیکی نماید یا تخم های او (  بیضه های او ) را کشیده اند می تواند عقد را به هم بزند.

- اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده می تواند عقد را به هم بزند

- جراحی برای ترمیم بکارت اگر موجب نظر و لمس غیر شوهر باشد حرام است و در صورت ترمیم چنان چه شوهر در موقع ازدواج شرط بکارت کند یا عقد را مبنی بر بکارت دختر جاری کنند و بکارت بر اثر نزدیکی برطرف شده باشد حق فسخ برای شوهر وجود دارد و جراحی در آن تاثیری ندارد

- مقاربت و نزدیکی در دوران آبستنی مانعی ندارد .

- در این زمان ها آمیزش غیر مجاز است:

1- در زمانی که زن در دوران قاعدگی است

2- در زمان استحاضه ی کثیره یا متوسطه قبل از غسل

3- زمان نفاس

4- در حال روزه ی واجب

5- در حال بیماری که آمیزش برای آنها ضرر داشته باشد

6- زمانی که بعد از داخل شدن وقت نمازنتوان غسل یا تیمم کرد

7- در حال اعتکاف

8- در زمانی که زن کمتر از 9 سال داشته باشد

9- در حال احرام

10- در صورت عدم به جا آوردن طواف و نماز نساء در حج عمرهموضوعات مرتبط: احکام زناشویی
[ ۹۲/۰۳/۰۴ ] [ 6:9 ] [ من و همسرم ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام به دوستان خوبمان و هر کسی که از خانه ی آرامش ما دیدن میکند .

با توجه به اسم این خانه ما میخواهیم در اینجا محیطی امن و ارام برای شما فراهم کنیم با مطالب روانشناسی و مشاوره و همچنین مطالب جالب و خواندنی

و حتی از طریق ایمیل e_t2196@yahoo.com و قسمت نظرات به مشکلات و سوالات شما در این زمینه ها پاسخ میدهیم . و همچنین مشورت و کمک در تصمیم گیریهای مهم زندگی .

سعی میکنیم در اینجا آرام آرام و قدم به قدم زندگیمان را به سمت آرامش واقعی سوق دهیم و موانع را از سر راه برداریم تا لذت آنرا درک کنیم البته با هم و در کنار هم ( منظور از با هم یعنی خانواده )
------------------------------------
در این وبلاگ سعی کرده ایم با جمع آوری مطالب از کتابها و سایتهای معتبر و نظرات روان شناسان و اساتید به همدیگر اطلاع رسانی کنیم .
موضوعات وب