بهترین هدیه به همسر
آرامش داشتن در کنار تو 
آیه قرآن حدیث موضوعی
لینک دوستان
پرسش 9 -  یکی از دوستانم نماز نمی خواند ، ولی دختر خوبی است و بیشتر اوقات خوابهای معنوی و زیبایی میبیند ، علت چیست ؟ به طور کلی درباره خواب دیدن و عالم رویا برایم توضیح دهید .

مسئله خواب و رویا ، ریشه قرآنی ، روایی و علمی دارد . خواب از نشانه های وجود خدا و قدرت الهی است . امام صادق ع در ضمن سخنانی به شاگرد هوشمندش « مفضل » فرمود : ای مفضل ! در خواب دیدن ها بیندیش ... گاهی ( خواب ها ) راست است و گاهی بی پایه ، در نتیجه مردم  از خوابهایی که می بینند ، در مصالح خود به وسیله آنها هدایت شده و بهره مند می گردند ، و یا به زیان موضوعی ، پی برده و از آن دوری می کنند ... ( بحارالانوار ، ج61 ، ص 183 )

در قرآن در وصف اولیای خدا می خوانیم :« برای آنان در زندگی دنیا و آخرت بشارت شادی است » ( یونس /64)

شخصی از رسول خدا ص در مورد بشارت دنیوی ، در این آیه پرسید ، حضرت فرمود :« این بشارت ، همان خواب دیدن نیکی است که مومن آن را در عالم خواب میبیند ، و به وسیله آن در دنیا بشارت داده می شود » ( روضه الکافی )

مطلب دیگر این که خواب دیدن ، یک امر عمومی و همگانی است . همه بدون استثنا گاهی خواب می بینند . حتی در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست . زنان نیز خواب می بینند و بعضی از رویاهای آنان ، راست و دارای پیام و تعبیر است .

خواب دیدن بسیار مهم است هر چه انسان از نظر معنوی ، تقوا ، معرفت و کمالات در سطح بالایی باشد و موازین شرع را بیشتر رعایت کند ، خواب هایی را که می بیند غالبا خواب های صادق و دارای پیام است .

گاهی هم ممکن است دو نفر یا افرادی چند ، خواب های خوبی ببینند ، ولی تعبیر و پیام هر کدام با دیگری تفاوت داشته باشد واین تفاوت ، مربوط به تفاوت حالات معنوی و روحی آنان است .

نکته ی دیگر آنکه فردی که به پاره ای از مسائل مهم دین اهمیت نمی دهد ، ولی گاهی خوابی خوش میبیند ، هنوز قابلیت هایی دارد و این طور نیست که استعداد و امکان کمال یابی را از کف داده باشد . چنین افرادی را باید متوجه اهمیت این موضوع ساخت که اهمیت دادن به مبانی نظری و عملی دین ، علاوه بر اینکه موجب سعادت دنیا و آخرت می شود ، برکات و خیرات بسیاری در زندگی دنیایی انسان نیز دارد ( که از جمله آنها خواب دیدن خوب و درست است )

نکته ی دیگر اینکه از برخی روایات استفاده می شود اشخاصی که واجبات مهم را ترک می کنند ولی گاهی کارهای خوب هم انجام می دهند خداوند مزد کارهای خوب آنها را در همین دنیا می دهد ویکی از این مزدها رویایهای خوب و صادقانه است . در حالی که خداوند متعال مزد و پاداش مومنان را بیشتر به آخرت واگذار کرده است که انسان در آن سرا ، بسیار محتاج تر از این دنیاست .

نکته ی دیگری که درباره ی خواب لازم است بدانید ، تعبیر خواب است . تعبیر خواب از علومی است که از طریق کلاس و معلم و کتاب قابل اکتساب نیست ؛ بلکه این توانایی را خداوند به هر کسی که صلاح بداند می دهد . بنابراین هر کس نمی تواند تعبیر خواب کند ، فقط افراد خاصی هستند که می توانند خواب را تعبیر کنند .

درباره ی رویا ( خواب دیدن ) نیز گفتنی است :

1- خواب یکی از راه های ارتباط انسان با عالم غیب است . زیرا انسان در عالم خواب ، به جهت اقتضای قوانین و سنن حاکم بر آن ، از بدن مادی خود منصرف گشته و با توجه به عالم غیب ، حقایقی را مشاهده می کند .

2- در خواب ، گیرنده و دریافت کننده ی حقایق ، « نفس و روح » انسان است

3- چنان که برای دریافت حقایق در بیداری ، نیاز به مراقبه است ، در عالم خواب هم مراقبه لازم است ، اگر کسی می خواهد در عالم رویا ، حقایق را آن چنان که هستند ،بفهمد و از هدایت ها ، اشارات و ارشادهای آنها سود جوید ، باید مراقبه داشته باشد و این مراقبه با یک سلسله اعمال و برنامه ها حاصل خواهد گشت .

4- خواب گاهی مستند به اسباب طبیعی مزاجی و یا اسباب اخلاقی و روح انسان است . مثلا گفته شده کسی که مزاجش گرم است ، حرکاتش مشوش و مضطرب بوده ، خواب او هم پر از اضطراب است . این خواب آشفته ، مستند به مزاج بدنی خواب بینند ه است . اگر کسی ، انسان یا فعلی را دوست داشته باشد ، آن را در خواب می بیند و اگر نسبت به شخصی بغضی و عداوتی دارد ، در خواب با او جدال می کند . این جدال و یا همراهی با دوستان در خواب ، مستند به خلقیات و ملکات اخلاقی انسان است .

گاهی خواب مستند به حوادث خارج از ما بوده و با حقایق عالم هستی و دیگر عوالم مرتبط است . در چنین خوابی ، نفس انسان از عالم دنیوی گذشته و با توجه به هم سنخی با عالم مثال و عالم عقل ، با آن دو مرتبط می گردد . این نوع خواب خود سه گونه است که مجال تفصیل آن دراینجا وجود ندارد .

5- در جای خود ثابت شده است که آدمی ، بدنی مثالی و برزخی دارد . در هنگام خواب - که تعلق روح به بدن مادی تا اندازه ای کم می شود و روح از حصار مادی تا اندازه ای آزاد می شود - خود را با بدنی شبیه بدن مادی و دنیوی می بیند بدون اینکه جرم و وزن داشته باشد بلکه صورتی سه بعدی دارد و این دلیل روشنی است که روح انسان ، در صورت عدم تعلق به بدن مادی یا تعلق کمتر ، قدرت تمثل به بدنی مثالی را دارد .

انسان در وقت خواب و خواب دیدن - چه خواب صادق یا غیر صادق و چه با تعبیر باشد یا بدون تعبیر - خودش را با همان بدن می بیند ( با همان شکل و تصویر ) و این بیان گر وجود بدن مثالی و قالب برزخی است که هم اکننون در عالم مثال موجود بوده ولی از ما محجوب است . اگر این حجاب را که - تعلق و توجه به نظام مادی و مادیات است - کنار بزنیم ، هم اکنون نیز خود را در آن قالب مثالی متمثل می بینیم . چنان که در عالم خواب تا حدودی که تعلق روح به بدن مادی کم می شود و بدن مادی ما در رختخواب افتاده و در حال آرامش است ، خود را با بدنی مشابه با این بدن ، یافته و سیر ها ، حرکت ها ، فهم ها ، دیدن ها و شنیدنی ها ، خوردنی ها ، خواستنی ها ، رفت و آمدها و ملاقات ها با آن داریم .

با توجه به این نکته ، چنان چه در عالم خواب ، خود را هم صحبت با دیگری یافتید ، یا مستند به مزاج به خلقیات شما است ( که در این صورت نفس شما به دلیل تعلقات روحی تان صورتی از دوستان را ترسیم کرده و فکر کرده اید واقعا در عالم دیگری با او ملاقات کرده اید ) و یا خوابی است که مستند به خارج از شما بوده و شما واقعا با عالم برزخ مرتبط گشته و وی را در آنجا مشاهده کرده اید ( در این صورت شما با بدن مثالی خود ، با بدن مثالی دوست تان ملاقات کرده اید )

این ملاقات دو گونه تصویر دارد :

1- دوست شما نیز در عالم رویای خود ( در همان هنگام که شما خواب دیده اید ) ، در قالب بدن مثالی خود بروز کرده و با شما هم صحبت شده است . در این صورت دوست شما نیز به آن ملاقات علم دارد . چنان که این مسئله برای بسیاری رخ داده است

2- یا دوست شما چنین خوابی ندیده و از این ملاقات بی اطلاع است ، این نیز به نوبه ی خود هیچ اشکالی ندارد ، چون شما با بدن مثالی دوست خود ملاقات کرده اید که در عالم مثال و برزخ وجود دارد ( هر چند دوست شما به دلایلی بدان واقف نبوده است ) بلی اگر شما تنها با روح او می توانستید ملاقات کنید ، این صورت دوم غیر موجه و غیر عملی بود . ولی روح آدمی در قالب مثالی بدن خویش - که در عالم برزخ وجود دارد - متمثل گشته و سیر و حرکت ها دارد و در این سیر با بدن های مثالی دیگران ارتباط برقرار می کند . هرچند صاحبان آنها در دنیا بدان توجه نداشته و با آنها در ارتباط نبوده اند ( لذا از آنها بی خبر و از اعمال و ملاقات نیز نا آگاه باشند ) . بنابراین الزاما نباید همان خوابی که شما می بینید  ، دوست تان نیز همان خواب را ببیند .


موضوعات مرتبط: اختلالات خواب
[ ۹۴/۰۱/۱۹ ] [ 14:8 ] [ من و همسرم ]
از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت ع و نیز ازمنظر تاریخ  و تجربه ، پدر و مادر نقش بسیار موثری در سرنوشت فرزندان خود دارند . این تاثیر به اندازه ای است که پیامبر اکرم ص می فرمایند :« پدر و مادر زمینه ساز سعادت و یا شقاوت اولاد خود هستند . اگر در تربیت کوشا باشند ، فرزند آنان رستگار می شود و اگر نسبت به تربیت بی تفاوت باشند ، فرزند آنان بدبخت می شود . البته پدرو مادر ، علت تامه در تربیت و سعادت فرزند نیستند ، ولی تاثیر آنان بسیار زیاد است و زمینه ساز تربیت فرزند هستند .» ( تفسیر القمی ، ج1 ، ص227)

قرآن شریف در سوره تحریم می فرماید :« ای افرادی که ایمان آورده اید ، شماباید هم خودتان و هم خاندانتان را از آتش جهنم نجات بدهید . چنان که به فکر خود هستید ، به فکر اولادتان هم باشید ، نماز و روزه و عبادات فرزندتان برای شما مهم باشد » ( تحریم /6)

همان گونه که خود حجاب دارید ، باید به فکر حجاب دخترتان نیز باشید . کسی که خودش متقی است ، اهل نماز جماعت و اول وقت است و به حجاب اهمیت می دهد ، ولی در این گونه موارد به فکر فرزندش نیست ، مسئول است و باید در قیامت پاسخ گو باشد .

توصیه های معظم له در یک دیدار نوروزی

نصیحت من به شما این است که یک کاری بکنید دست عنایت امام زمان عج روی سرتان باشد . در این صورت ، خواه ناخواه در بن بست ها و در بحران ها پیروزی نصیب شما می شود . معنا ندارد دست امام زمان روی سر کسی باشد و در بحران ها شکست بخورد و در بن بست ها راه برایش باز نشود . و اگر بخواهید که دست عنایت امام زمان روی سرتان باشد ، باید تقوا و خلوص داشته باشید . تقید به ظواهر شرع ، اما با این رنگی که علمای علم اخلاق می گویند : یعنی خلوص

هیچ چیزی ، هیچ کسی در نظرتان نباشد جز خداوند ، جز امام زمان ، جز چیزهایی که خدا و امام زمان دوست دارند ، غیر از این هم راهی نیست ، اگر تقوا داشته باشید ، کارهای شما نتیجه پیدا می کند .

کاربرد و تاثیر دو عنصر تقوا و خلوص ، منحصر به امور فردی نیست ، بلکه در امور اجتماعی و در جامعه نیز چنین است . یعنی اگر جامعه متقی باشد و فساد اخلاقی از آن زدوده شود ، به پیروزی اجتماعی دست خواهیم یافت و با این فساد اخلاقی ، هیچ کاری نمی توانیم بکنیم . اگر فرض کنیم که فساد اقتصادی  و نیز فساد اداری که دو عامل مخرب و ویران گر هستند ، اصلاح شود ، اما همچنان فساد اخلاقی داشته باشیم ، فایده ندارد . زندگی منهای تقوا یعنی نابودی . لذا من تقاضا دارم در خانه ، در کار و در اجتماع ، متقی باشید . اما علاوه بر اینکه متقی هستید  و تقید به ظواهر شرع دارید ، یک رنگی هم به آن بدهید که آن رنگ خداست .

رنگ خدا چه رنگ خوبی است ( بقره / 138)

شب اول قبر ، خداوند می پرسد چه آورده اید ؟ هیچ چیزی پذیرفته نمی شود مگر اینکه رنگ خلوص داشته باشد  و انسان بتواند بگوید این عمل را مختص تو آوردم . در دنیا برای تو انجام دادم و اکنون آورده ام که تحویل بدهم . اگر چنین رنگی به اعمال انسان خورده باشد ، رستگاری عالم برزخ و قیامت نصیب او می شود . و اما اگر کسی نتواند عمل مخلصانه ارائه دهد و در پاسخ به سوال خداوند که می فرماید : چه آوردی ؟ خجالت زده باشد و هیچ نتواند بگوید ، دچار مشکل می شود و قیامت سختی در انتظار او خواهد بود .

بنابراین من از شما تقاضا دارم که در سال پیش رو ، اولا تقید به ظواهر شرع داشته باشید . یعنی : اهمیت به واجبات همه همه ، اهمیت به مستحبات و اجتناب از گناه ، چه زبان ، چه چشم و چه گوش ، داشته باشید . حال توبه و انابه هم به آن بیفزایید  که اگر یک گناه آمد ، فورا به جبران و تدارک آن بپردازید . به این می گویند تقید به ظواهر شرع و همه ی علمای علم اخلاق می گویند ، هیچ چیزی را در سیر و سلوک بهتر از تقید به ظواهر شرع ، سراغ نداریم .

اما تقید به ظواهر شرع باید برای خدا باشد . هیچ چیزی ، هیچ کسی در نظرتان نباشد جز خداوند تعالی .  آن وقت است که مو ، کوه می شود، قطره ، دریا می شود و کمترین ِ اعمال ، بیشترین ارزش را پیدا می کند . همین که خداوند متعال عملی را بپذیرد ، اگر به اندازه  ی مو باشد ، مطابق کوه می ارزد و اگر به میزان یک قطره باشد ، به اندازه ی دریا ارزش پیدا می کند .

ولی اگر این رنگ نباشد ، همان تقید به ظواهر شرع هم هیچ فایده و ارزشی ندارد . یعنی اگر به اندازه ی کوه باشد ، به مویی نمی ارزد و اگر دریای عمل باشد ، قطره ای ارزش ندارد .

خدا را قسمش می دهم به حق آقا امام زمان ، این سال ، سال موفقیت آمیزی برای شما باشد . صحت ، سلامت ، امنیت ، دل خوش ، تقوا و محبت به همه ی شما و وابسته های به شما عنایت بفرماید . انشاالله


موضوعات مرتبط: مشق اخلاق (فرازهای پند آموز آیت الله مظاهری )
[ ۹۳/۱۲/۲۷ ] [ 10:22 ] [ من و همسرم ]
پدر و مادردلسوز به منظور تربیت صحیح فرزندان خود باید کنترل اعمال ، حالات و عواطف خود را جدی بگیرند و خویشتن را آزاد ، بی تعهد و بی مسئولیت احساس نکنند . اگر لازم باشد که آنها در این راه محرومیتی را بپذیرند باید چنین کنند ؛ مثلا از رفتن به برخی میهمانیها که اثرات نامطلوب بر فرزندان دارد بپرهیزند ؛ جلو خشم خود را بگیرند ؛ در ارتباط با همسر خود باگذشت و سازشی بیشتر رفتار کنند تا در حد ممکن از بروز اختلاف و درگیری جلوگیری نمایند .

متاسفانه عده زیادی از پدران و مادران این مسئولیت را در خود احساس نمی کنند و کمترین توجهی به آن ندارند ؛ به این ترتیب بسیار اتفاق می افتد که در حضور فرزندان خود مشاجره می کنند و گاه ممکن است کار را به جاهای باریکتر نیز بکشانند . آنها به این وسیله فرزندان حساس و کم طاقت خود را مضطرب می سازند و درس ناسازگاری و خشونت را در عمل به آنها می آموزند .

برخی دیگر حریم اخلاق و ادب بویژه عفت کلام را بدرستی رعایت نمی کنند و از استعمال کلمات نامناسب و احیانا زشت و رکیک باکی ندارند . به کار بردن این گونه کلمات سبب می شود که فرزندان از همان اوان کودکی حریم ادب را جدی نگیرند . رواج بد دهنی و فحاشی در بعضی کودکان و نوجوانان بیش از همه ناشی از همین علت است .

در بعضی خانواده ها حریم حرمت پدر بزرگ و مادر بزرگ محفوظ نیست ؛ در چنین خانواده هایی گستاخی به پدر و مادر را فرزندان درعمل از پدر و مادر خویش فرا می گیرند  و وقتی به سن رشد برسند رفتاری مشابه با پدر و مادر خود خواهند داشت . زیرا در عمل قداست پدر و مادر در نظر آنها شکسته است .

به هر حال : روش الگویی بهترین ، موثرترین و طبیعی ترین وسیله برای انتقال ارزشهای اخلاقی و فرهنگی در خانواده است و طی آن ، فرزندان د رمسیر طبیعی زندگی براحتی این ارزشها را فرا می گیرند و به آنها خو می کنند .

اشکالاتی که معمولا در روشهای مستقیم پیش می آید ( از قبیل ایجاد حساسیت منفی و مقاومت و امثال آن ) در این روش هرگز به وجود نمی آید . علاوه بر این ، وقتی فرزندان ارزشهای انسانی و  اخلاقی را به طور مجسم در رفتار و زندگی والدین خود می بینند ، با عظمت و زیبایی و جاذبه ی این ارزشها در عمل آشنا می شوند و این خود بهترین انگیزه  را در آنها برای کسب این ارزشها به وجود می آورد . بویژه اگر توجه کنیم که نوجوان به طور فطری میل و کشش به سوی ارزشهای انسانی و اخلاقی دارد و در صورتی که شرایط فراهم باشد براحتی این ارزشها در درون او شکوفا می شوند .

ارزشهایی چون آرمان خواهی ، نوعدوستی ، نیکو کاری ، عدالت خواهی ، فداکاری و امثال آن د ردوران بلوغ به شکوفایی می رسند . خانواده ها و نهادهای تعلیم و تربیت باید با برنامه های اصولی این ارزشها را به رشد تکاملی خود برسانند و از این نیروی معنوی سرشار نوجوانان بهترین استفاده را به عمل آورند .

با توجه به این زمینه مساعد در نوجوانان است که امام صادق ع به یکی از یاران خود که دست در کار تعلیم و تبلیغ داشت سفار ش فرمود که :« توجه خود را به نوجوانان معطوف دار که آنها سریعتر به هر خیر و صلاحی می گرایند »

ولی در هر حال این نکته ی ارجمند را نباید فراموش کرد که : تنها با حرف و سخن نمی توان کسی را تربیت کرد . بلکه باید از پشتوانه ی عملی محکمی نیز برخوردار بود که گفته اند : دو صد گفته چون نیم کردار نیست .


موضوعات مرتبط: روش الگویی در تربیت نوجوانان
[ ۹۳/۱۲/۰۶ ] [ 17:30 ] [ من و همسرم ]
قرآن می فرماید : یکی از نعمتهای بزرگ برای بنده ها الفت است . محبت است . لذا منت میگذارد به سر مسلمانها و می فرماید :« و جملگی به رشته ی دین خدا چنگ زده به راههای متفرق ( مدعیان دین ساز ) نروید . و به یاد آورید این نعمت بزرگ خدا را که شما باهم دشمن بودید خدا در دلهای شما الفت و مهربانی انداخت و همه بلطف خدا برادر دینی یکدیگر شدید . در صورتی که در پرتگاه آتش بودید . خدا شما را نجات داد . باری ( بدین مرتبه ی وضوح و بدین پایه ی کمال ) خداوند آیاتش را برای راهنمایی شما بیان می کند باشد که هدایت شوید .» ( آل عمران / 103 )

یک کسی که از بالا افتاده بود و مرده بود را به خواب دیدند و از احوالش پرسیدند . گفت : همین مقدار به شما بگویم نه نکیری است نه منکری نه فشار قبری . من از آن بالا که افتادم صاف رفتم وسط جهنم .

آقا ! خانم ! دنیا می گذرد . اما دو چیز نمی گذرد : یکی فداکاری و گذشت و ایثار . این ایثار و گذشت و فداکاری یک صفاتی است که انسان را به اندازه ای نورانی می کند که وقتی وارد صف محشر می شود مثل ماه می درخشد . و به اندازه ای درخشندگی دارد که صف محشر را به خود جذب می کند . و دیگری هم نعمتهای بهشتی و عذابهای دردناک جهنم است . و الا دنیا می گذرد .

به اندازه ای اختلاف در میان ما زیاد شده است که متجدد از متقدم بدتر ، با سواد از بی سواد بدتر ، بازاری از کارمند بدتر ، کارمند از بازاری بدتر .

می بینیم آقا دکتر است و بالاترین تخصص را دارد ، تخصصها دارد ، اخلاقش هم توی جامعه خوب است اما وقتی دل خانمش را باز کنی می بینی یک دریا خون از دست این آقای با سواد است .

می بینی خانم روشنفکر است ، متمدن است ، فرهنگش بالاست ، با زنها بسیار سازگار است ، اما وقتی دل شوهرش را باز کنی می بینی یک دیوی دچار این مرد شده است .

از مثالهای جامعه نگذرید روانشناسها می گویند : مثالهای جامعه آئینه ی فکر جامعه است . راستی این جور است . یک مثال عوامانه ای نقل می کنم .

می گویند : یک آقایی روی منبر می گفت که آن کسی که از زنش راضی نیست بلند شود بایستد . همه بلند شدند جز یک نفر . این خیلی خوشحال شد  گفت الحمد الله توی جلسه پیدا کردیم کسی که از دست زنش راضی است . یک وقت داد این مرد بلند شد و گفت که آقا ! نه . خانم زده پایم شکسته نمی توانم بلند شوم ! وضع فعلی ما این گونه است ! یک نفر پیدا نمی شود که از ناحیه همسرش صد در صد راضی باشد . یک خانم پیدا نمی شود که صد در صد از ناحیه شوهرش راضی باشد .

در روایات داریم اگر بین دو مسلمان اختلاف شد بین یک زن و شوهر اختلاف شد واجب است ، لازم است همان روز اول با هم آشتی کنند . و رسم این است که از بزرگتر عذر خواهی کند . یعنی خانم عذر خواهی کند ولو آقا تقصیر داشته باشد . بعد روایت می فرماید : اگر روز اول نرفتند روز دوم . اگر کوچکتر رفت که رفت والا بزرگتر برود و با هم آشتی کنند . دیگر کینه با هم نداشته باشند . و لو العیاذ بالله اشتباه بزرگی کردند و زخم زبان زدند اما دیگر کینه نداشته باشند . صاف ، با حقیقت و با گذشت باشند . فراموش کنند آنچه گذشته است و اگر روز دوم نرفتند روز سوم حتما واجب است این کار را بکنند . اگر روز سوم با هم آشتی نکردند کینه یکدیگر در دلشان است ، در این روایات که بیش از ده تای آن را مرحوم کلینی نقل می کند و علامه مجلسی رضوان الله علیه بیش از سی روایت نقل می کند ، ائمه طاهرین فرمودند این دو از ربقه ی اسلام بیرون می روند .

اگر ما به فکر دنیایمان نیستیم به فکر اولادمان نیستیم لااقل به فکر این روایتها باشیم . به فکر اسلاممان باشیم . این اختلافها کنار برود . چرا این قدر با هم اختلاف داریم ؟ آقا ! اگر از نظر مادی برایت سخت است خانم بیچاره در منزل چی ؟ خانم ! اگر شوهر نمی تواند آن جور که تو می خواهی برسد اختلاف چرا ؟ پرخاشگری چرا ؟ خودت را بجای او بگذار ببین می تواند این طلا را بگیرد یا نه ؟ می تواند این لباس را بگیرد یا نه ؟ اگر نمی تواند چرا بی نشاطی ؟ چرا قهری ؟ چرا پرخاشگری می کنی؟ چرا داد می زنی ؟ شما را بخدا قسم وقتی می خواهید به دختر جهازیه بدهید بنشینید با هم مشورت کنید ، فکر کنید ، با تسلط بر اعصاب بگوئید که باید چه کرد . نه این که او به او پرخاشگری کند و بالاخره یک جهازیه ای به زور درست بشود که مبارک نیست .


موضوعات مرتبط: اخلاق در خانه ( تألیف آیة الله استاد حسین مظاهری )
[ ۹۳/۱۱/۲۸ ] [ 17:3 ] [ من و همسرم ]
11- انحرافات جنسی و استمناء

استمناء یعنی انسان با خود کاری کند که از او منی بیرون بیاید که در اصطلاح فارسی به آن « جلق » گفته می شود . از نظر اسلام این کار حرام است و بزرگترین عارضه شوم این عمل ، اعتیاد شدید و مرگباری است که افراد را به دنبال خود می کشاند .

پیامبر اکرم ص می فرماید:« وقتی آلت سفت شد دو ثلث عقل از دست رفته است » ( جامع السعادات ج2 ، ص 10 )

شخصی از امام صادق ع در مورد گناه استمناء سوال کرد ، امام فرمود:« گناه بزرگی است که خداوند در قرآنش از آن نهی فرموده است . و اگر من بدانم کسی چنین عملی را انجام می دهد هرگز با وی هم غذا نخواهم شد . » سوال کننده پرسید : ای فرزند رسول خدا ص در کجای قرآن از این عمل نهی شده ؟ حضرت فرمود:« آنجا که خداوند می فرماید : پس کسانی که در غیر از موارد ازدواج و مالکیت کنیز ( انتخاب راه منحرف از معمول و طبیعی ) ، شهوترانی کنند ، چنین افراد متجاوز هستند » ( مومنون آیه 7)

مردی را به نزد حضرت علی ع آوردند که استمناء کرده بود حضرت علی ع آنقدر به دست او زد که سرخ شد سپس از بیت المال وسائل ازدواج او را فراهم ساخت . ( وسایل الشیعه ج18 ، ص575)

معصوم ع می فرماید:« بپرهیزید از استمناء زیرا که عامل پیدایش هر دردی است و شما را به آتش جهنم می کشاند » ( همان مدرک )

دانشمندان معتقدند علاوه بر آثار سوئی که از استمناء ناشی می شود تحلیل رفتن قوای جسمانی و روحانی ، کم شدن خون ، پریدگی رنگ ، نقصان قوای حافظه ، لاغری ،  سستی زیاده از حد ، ( بی اشتهایی ، کج خلقی ، عصبانیت ، دَوَران سر ) و هزاران آفت دیگر از بیماریهایی است که به طور قطع گریبان مبتلایان به جلق را خواهد گرفت .

موریس دبس می گوید : تمام جوانانی که در تحصیل عقب می مانند و مخصوصا اشخاص ابله و گیچ حتما مبتلا به آن بوده اند و در این مورد حکم یک عادت زشت واقعی را پیدا می کند .

دکتر تومانیاس می نویسد : در اثر ادامه ی این فعل ، انسان را بی حافظه ، بیهوش و بی حواس ، تنبل و مهمل می گرداند و دیگر این که مرتکب شدن فعل استمناء ، آلت تناسلی را از انجام وظیفه طبیعی باز می دارد و حتی بعضی اوقات اثر آن به دماغ و مخ بروز کرده و ... دیگر این که این عمل به نسل آدمی هم ضرر فراوانی وارد می نماید .

دکتر راین هلر - گرینگ در کتاب « تمرکز قوای دماغی » می نویسد : شهوترانی زیاد مقداری از انرژی جوان را بر باد می دهد . آنان که تازه به سن بلوغ رسیده اند در اثر زیاده روی ، گذشته از این که شکوفه عمر خود را پژمرده می کنند مقداری از قوای اعصاب را هم فدای آن می نمایند . آنوقت ، وقتی که به سن ازدواج می رسند قوای خود را خسته و علیل می یابند ، ضمنا کودکانی که از آنها بوجود می آیند ، ناتوان و رنجور خواهند بود .

دکتر صدر الدین نصیری در کتاب « بهداشت اجتماعی در اسلام » می نویسد : پسران و دخترانی که دچار خوی زشت استمناء هستند اغلب از دوستان خود کناره گیری کرده ، به بازیهایی که همسالان آنها علاقه دارند بی میل می باشند ، رنگشان زرد و هنگام راه رفتن سر را پائین انداخته ، پشت را خم می کنند و عموما ناتوان ، لاغر ، سست و بی اراده بار می آیند . بعلاوه این کار تاثیر عجیبی روی حافظه دارد بطوریکه شخص قادر به ادامه آموزش نخواهد بود .

 


موضوعات مرتبط: فراموشی و درمان آن
[ ۹۳/۱۱/۱۸ ] [ 10:44 ] [ من و همسرم ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام به دوستان خوبمان و هر کسی که از خانه ی آرامش ما دیدن میکند .

با توجه به اسم این خانه ما میخواهیم در اینجا محیطی امن و ارام برای شما فراهم کنیم با مطالب روانشناسی و مشاوره و همچنین مطالب جالب و خواندنی

و حتی از طریق ایمیل e_t2196@yahoo.com و قسمت نظرات به مشکلات و سوالات شما در این زمینه ها پاسخ میدهیم . و همچنین مشورت و کمک در تصمیم گیریهای مهم زندگی .

سعی میکنیم در اینجا آرام آرام و قدم به قدم زندگیمان را به سمت آرامش واقعی سوق دهیم و موانع را از سر راه برداریم تا لذت آنرا درک کنیم البته با هم و در کنار هم ( منظور از با هم یعنی خانواده )
------------------------------------
در این وبلاگ سعی کرده ایم با جمع آوری مطالب از کتابها و سایتهای معتبر و نظرات روان شناسان و اساتید به همدیگر اطلاع رسانی کنیم .
موضوعات وب